Nieuws

LE NOUVEAU SERMENT / DE NIEUWE EED

(Avant l'interprétation) Je jure de traduire fidèlement les discours à transmettre entre ceux qui parlent ...
Verder Lezen

DE HOOFDSTAD VAN ABSURDISTAN IS ANTWERPEN

Er was eens... de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen die een ...
Verder Lezen

LA CAPITALE D’ABSURDISTAN EST… ANVERS

Il était une fois… le greffe du tribunal de première instance d'Anvers qui demandait à ...
Verder Lezen

BEËDIGDE VERTALING VAN GOOGLE TRANSLATE

(Het Laatste Nieuws: https://www.hln.be/de-krant/geen-tolk-google-translate-redt-rechter~a76ab3e6/) Als de tolk niet tot bij de rechter geraakt, moet de rechter ...
Verder Lezen