De Morgen 9/6/2016

“Justitie kan facturen opnieuw niet betalen”

“In een rapport over de begroting waarschuwt het Rekenhof dat justitie aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar de achterstallen uit 2015 alweer raamde op 33,6 miljoen euro. Dat schrijft De Tijd vandaag.”

Volgens De Morgen zou het vooral gaan over kosten voor de werking van het gerecht (16,4 miljoen euro) en de gevangenissen (17,2 miljoen).

Het Rekenhof voegt eraan toe dat het bedrag in de loop van het jaar nog stijgen.

De Morgen 9/6/2016

“La justice à nouveau incapable de régler ses factures”

Dans un rapport sur le budget, la Cour des comptes met en garde que la justice à la fin du premier trimestre de cette année estimait les arriérés de 2015 à nouveau à 33,6 millions d’euros, selon le journal De Tijd aujourd’hui.”

Selon De Morgen il s’agirait principalement des charges de fonctionnement de l’appareil judiciaire (16,4 millions d’euros) et des prisons (17,2 millions).

La Cour ajoute que le montant pourrait augmenter au cours de l’année.