Twee keer goed nieuws i.v.m. een KB dat verre van perfect is

Het KB aangaande de nieuwe tarieven voor de BVT’s ligt ter ondertekening bij de ministers. Dankzij discrete gesprekken die Lextra Lingua vzw en de BKVT met de FOD Justitie gevoerd hebben, heeft de minister eindelijk aanvaard de bedragen in het KB te indexeren, met 2,58%. Bovendien is de onaanvaardbare boete voor laattijdige vertalingen uit het definitieve KB geschrapt. De tarieven voor beëdigd vertalers/tolken blijven ver onder onze eisen, maar Lextra Lingua vzw en de BKVT zijn blij dat ze alle collega’s beëdigd vertalers/tolken deze twee toch positieve berichten kunnen brengen.