09 september 2016
(uit: http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_44?utm_content=bufferfbe62&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer
Vanaf november kunnen beëdigd vertalers, tolken, vertalers-tolken en gerechtsdeskundigen zich registreren in een nationaal register. Hiermee zal de rechtzoekende beroep kunnen doen op een deskundige met de nodige bekwaamheid. En ook voor de deskundigen bieden de registers een aantal voordelen. De wet van 10 april 2014 bepaalt de oprichting van twee nieuwe Belgische registers:

  • het register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken
  • het register voor gerechtsdeskundigen

Die twee nieuwe nationale registers hebben een dubbel doel:

  • een overzicht bieden van wie inzetbaar is,
  • en vooral een kwaliteitsgarantie bieden.

Ze zullen voor de rechtszoekende m.a.w. een garantie vormen van de professionele vaardigheden en de juridische kennis van de vertalers, tolken en gerechtelijke experten. Beëdigd vertalers, tolken, vertalers-tolken of gerechtsexperten die vanaf 1 december 2016 willen optreden voor justitie, moeten geregistreerd zijn in de nationale registers. De registratieaanvraag gebeurt via de applicatie e-Deposit(externe link). De registratiefunctie in e-Deposit wordt actief in de eerste helft van november. Minder werklast De registratie in de nationale registers zal elektronisch verwerkt worden. In een volgende fase zullen de rechtbanken een vordering elektronisch overmaken aan de beëdigd vertalers, tolken, vertalers-tolken en gerechtsdeskundigen. In een laatste fase zullen beëdigd vertalers, tolken, vertalers-tolken en gerechtsdeskundigen facturen en verslagen via e-deposit (externe link)kunnen indienen. Elk document dat wordt ingevoerd via e-deposit(externe link), betekent minder werklast voor de griffier, de beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken en de gerechtsdeskundige. Documenten identificeren, invoeren, klasseren, scannen, enz. behoort m.a.w. tot het verleden. Al bij al een flinke tijdsbesparing.


http://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_44?utm_content=bufferfbe62&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaign=buffer