17/5/2020

(Link) Nl: 8 MEI 2020. – Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers tolken en van de officiële stempel voor de beëdigd vertalers en vertalers-tolken, opgenomen in het nationaal register

LEGITIMATIEKAART

Er wordt een (definitieve) legitimatiekaart afgeleverd wanneer een persoon is opgenomen in het nationaal register. De legitimatiekaart wordt afgeleverd na de eedaflegging of na de beslissing van de minister tot verlenging van opname.
Er wordt een “voorlopige” legitimatiekaart afgeleverd aan personen die voorlopig worden opgenomen in het nationaal register. De “voorlopige” legitimatiekaart is een andere legitimatiekaart en heeft een geldigheidsduur die maximum loopt tot de overgangsperiode die verstrijkt op 30 november 2021.
De geldigheidsduur van de legitimatiekaart valt samen met de geldigheidsduur van de opname in het nationaal register.
Het startpunt van de geldigheidsduur van de legitimatiekaart is de datum van de eedaflegging bij een nieuwe opname in het nationaal register of de datum van de beslissing van de minister tot verlenging van opname.

OFFICIËLE STEMPEL

Er wordt een officiële stempel afgeleverd wanneer een persoon is opgenomen in het nationaal register. De officiële stempel wordt afgeleverd na de eedaflegging of na de beslissing van de minister tot verlenging van opname.
Er wordt een “voorlopige” officiële stempel afgeleverd aan beëdigd vertalers en vertalers-tolken die voorlopig worden opgenomen in het nationaal register. De “voorlopige” officiële stempel heeft een geldigheidsduur die maximum loopt tot de overgangsperiode verstrijkt op 30 november 2021.
De geldigheidsduur van de officiële stempel valt samen met de geldigheidsduur van de legitimatiekaart.
Het startpunt van de geldigheidsduur van de officiële stempel is de datum van de eedaflegging bij een nieuwe opname in het nationaal register of de datum van de beslissing van de minister tot verlenging van opname.

VERLIES, SCHRAPPING…

Wanneer de betrokkene de titel van beëdigd vertaler, tolk of vertaler-tolk verliest, of afstand doet van deze titel, moet hij de legitimatiekaart en in voorkomend geval de officiële stempel onmiddellijk teruggeven aan de minister van Justitie.
In geval van schorsing of van tijdelijke schrapping wordt de legitimatiekaart en in voorkomend geval de officiële stempel onverwijld teruggegeven aan de minister van Justitie.
Wanneer de schorsing ten einde loopt, kan de houder van de legitimatiekaart en in voorkomend geval van de officiële stempel, de kaart en de officiële stempel opnieuw in bezit nemen.
Wanneer de tijdelijke schrapping ten einde loopt, kan de betrokkene een nieuwe aanvraag tot opname in het nationaal register indienen.
Een nieuwe legitimatiekaart en in voorkomend geval een officiële stempel zal pas afgeleverd worden onder de voorwaarden van een nieuwe inschrijving.
In geval van verlies, diefstal of beschadiging van de legimitatiekaart of de stempel, kan de betrokkene een duplicaat aanvragen bij de dienst van het Nationaal Register.
Het bestaan van een duplicaat wordt vermeld in het nationaal register.
De kosten van elk duplicaat vallen ten laste van de betrokkene.