BVT = beëdigd vertaler-tolk

Het nationale register

De antwoorden zijn gebaseerd op de de Wet van 10 april 2014 zoals gewijzigd bij wet van 19 april 2017

Wat is het nationale register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (BVT’s)?
Blijf ik voor altijd in het register?
Wie kan het register inkijken?
Moet ik betalen om in het register opgenomen te worden?
Wie beslist of ik in het register mag blijven?
Kan ik definitief uit het register geschrapt worden?
Moet ik betalen om in het register opgenomen te worden ?
Wat gebeurt er als ik niet in het nationale register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (BVT’s) opgenomen ben?
Waarom een nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken (BVT’s) ?
Ik werk al als BVT. Moet ik me in het nationale register inschrijven?
Kan ik uit het nationale register worden geschrapt?
Welke deskundigheid moet ik hebben om in het register te komen?
Moet ik een juridische opleiding volgen om in het register opgenomen te worden?
Hebben Justitie en de politie al toegang tot het nationale register ?
Moet ik Belg zijn om in het register opgenomen te worden?
Moet ik een deontologische code onderschrijven om in het register opgenomen te worden?
Kunnen mensen buiten het register aangesteld worden?
Ik ben opgenomen in het register als BVT. Mag ik een opdracht weigeren?
Kan ik een sanctie krijgen als er beslist wordt dat ik de deontologie heb overtreden?
Wie gaat na of ik een overtreding van de gedragscode begaan heb?
Wat met de aanstelling van een vertaler/tolk die (nog) niet in het (voorlopig) register is opgenomen?
Waar kan ik het kwaliteitshandboek vinden?
Ik vind mijn vraag in die lijst niet terug. Bestaat er een officiële Q&A over het register?
Ik vind mijn vraag niet terug in deze lijst

KB tarieven

Vanaf welke datum moet ik de nieuwe tarieven toepassen?
Moet ik in regels/tekens of in woorden factureren?
Welke tarieven gelden er voor de vertalers?
Hoeveel mag ik factureren voor een ‘kleine’ vertaling?
Wat is een dringende vertaling?
Wat is telefoontapvertalen?
Hoe wordt telefoontapvertalen vergoed?
De tekst die ik moet vertalen, bevat formulieren die meermaals terugkomen. Wat mag ik factureren?
Mag ik meer aanrekenen bij handgeschreven teksten?
Welk prestatietarief mag ik als tolk aanrekenen?
Welk reistarief mag ik als tolk aanrekenen?
Hoe moet ik de afstand berekenen?
En de wachttijd?
Is het systeem van de eerste prestatie behouden?
Stel: ik tolk één uur en ga nadien naar huis. Ik word opnieuw opgeroepen na de middag. Kan ik twee keer een eerste prestatie aanrekenen?
Hoeveel mag ik aanrekenen op een feestdag?
Hoeveel mag ik ‘s nachts aanrekenen?
Hoeveel mag ik op zaterdag aanrekenen?
Hoeveel mag ik op zondag aanrekenen?
Mag ik ook voor de wachttijd aanpassen ‘s nachts, tijdens het weekeinde of op feestdagen?
Wat mag ik factureren als ik gevorderd word, maar de opdracht afgezegd wordt?
Moet ik per vertaling factureren of mag ik een overzicht maken?
Moet ik per tolkprestatie factureren of mag ik een overzicht maken?
Wat is een prestatiefiche (tolken)?
Waar kan ik de prestatiefiche verkrijgen?
Hoe factureer ik prestaties van 2016?
Verhoogt de wachtvergoeding bijvoorbeeld ‘s nachts of tijdens het weekeinde?
Moet ik maandelijkse kostenstaten indienen?
Ik heb nog facturen van 2016. Hoe mag ik factureren?
Hoe moet ik tapwerk factureren?
Hoe moet ik SMS'en bij tapwerk factureren?
Welke termijn geldt voor de levering van een vertaling?
De te vertalen tekst bevat formulieren die meermaals terugkeren. Hoeveel mag men daarvoor factureren?
Voorbeelden van berekeningen van tolkopdrachten
Hoe factureer je de transcriptie van relevante telefonische gesprekken?
Kan bij moeilijke teksten een bevoegde magistraat zelf het tarief bepalen?

Andere

Wanneer moet ik de eed afleggen?
Mag ik een vertalingsopdracht doorspelen aan een andere vertaler?
Wordt ik als tolk ook betaald bij een bijkomend overleg?
Waar kan ik een officieel zegel als tolk/vertaler laten maken met mijn naam en identificatienummer van FOD Justitie?
Wat indien mijn domicilie verschillend is van mijn werkadres?
Kan men vooropstellen verwijlintresten te eisen vanwege betaling van facturen binnen onredelijke termijnen?
Kan men vooropstellen verwijlintresten te eisen vanwege betaling van facturen binnen onredelijke termijnen?
Ik ben tolk (taal1)-(taal2). Ik kan niet simultaan tolken door de snelheid van de sprekers en doordat de syntaxis van beide talen aan elkaar tegengesteld zijn.
Afkortingen gerechtsdeurwaarders/Justitie
Ik werk voor de dienst Voogdij en de vergoeding van mijn kilometers wordt tot 100 km (x2) beperkt
Ik vind mijn vraag niet in de lijst. Raadpleeg het kwaliteitshandboek van de FOD Justitie