LID WORDEN

LID BLIJVEN

 images


5 redenen om lid van Lextra Lingua vzw te worden

1  We verdedigen de belangen van onze leden bij onze opdrachtgevers.

2. We houden onze leden op de hoogte van van alles wat er beweegt in de wereld van de tolken en vertalers.

3. We helpen onze leden om een zo hoog mogelijke graad van professionaliteit en beroepsethiek te bereiken.

4. We brengen tolken en vertalers via bijeenkomsten en activiteiten van de vereniging met elkaar in contact.

5. We publiceren een lijst van tolken en vertalers die up-to-date is. De lijst is een ontmoetingsplaats: de leden kunnen er hun diensten aanbieden, de opdrachtgevers kunnen er de tolk/vertaler vinden die ze zoeken.


Hoe wordt u lid?

We hebben de volgende documenten nodig:


  • Het INGEVULD INSCHRIJVINGSFORMULIER  (zie hieronder).
  • Het BEWIJS VAN UW BEËDIGING.
  • Uw FOD-NUMMER.

UW LIDMAATSCHAP BEDRAAGT 75 EURO. U BENT LID TOT 31 DECEMBER 2018.

Rekening nr. vzw Lextra Lingua BE79 9730 7453 4733
BIC: ARSPBE22
Mededeling: Lidmaatschap 2018 + uw naam

Stuur het ingevuld inschrijvingsformulier retour.
Hoe?

OFWEL:

Kopieer het formulier hieronder in een tekstverwerker, vul het in en stuur het per mail aan:
info@lextra-lingua.be

OFWEL:

Druk het formulier hieronder af, vul het in en stuur het per post aan:
Lextra Lingua vzw, Diestsesteenweg 675, 3010 Leuven

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Inschrijvingsformulier

Naam:

Voornaam:

Geboortedatum en -plaats:

Adres:

GSM:

Mailadres:

(aankruisen wat van toepassing is AUB)

[ ] Beëdigd tolk voor de talen:

[ ] Beëdigd vertaler voor de talencombinaties(s) (brontaal-doeltaal) :

Beëdigd bij de rechtbank(en) in:

Sinds:

Theoretische beschikbaarheid als tolk (b.v. enkel overdag, enkel ‘s avonds, niet in het WE, wel in het WE, altijd …) :

PERSOONLIJK COMMENTAAR: bijvoorbeeld mijn beschikbaarheid of mijn specialiteiten…

(aankruisen AUB)

[ ] Ik geef de toestemming

– om mijn gegevens in het ledenregister (dat via mail wordtverspreid onder politiediensten, sociale inspectiediensten en gemeentehuizen) op te nemen

– en om mijn gegevens op de website van de vzw Lextra Lingua te vermelden.

Handtekening

Opgelet:

Door uw lidgeld te betalen, onderschrijft u de gedragscode van Lextra Lingua vzw

De website vermeldt NIET het volledige adres van de leden!

Enkel de naam, talencombinatie, GSM-nr, mailadres, en regio van woonplaats.

Gelieve daarom hier aan te geven in welke regio u woont – naam van dichtstbijzijnde stad:

Hoe BLIJFT u lid?

UW LIDMAATSCHAP BEDRAAGT 75 EURO. U BENT LID TOT 31 DECEMBER 2018.

Rekening nr. vzw Lextra Lingua BE79 9730 7453 4733
BIC: ARSPBE22
Mededeling: Lidmaatschap 2018 + uw naam