UNDER CONSTRUCTION

 

27/11/2019

 

Vanaf nu moet u voorlopig of definitief zijn opgenomen in het nationaal register om de titel te mogen voeren van beëdigd vertaler en/of tolk

Als u geen aanvraag tot opname in het nationaal register doet, kunt u niet (langer) werken als beëdigd vertaler en/of tolk

 

OVERGANGSBEPALINGEN

(VOORLOPIGE OPNAME)

 

De personen die niet beschikken over het getuigschrift juridische kennis en die kunnen aantonen dat zij vóór 1 december 2016 al hebben gewerkt voor de gerechtelijke overheden kunnen een voorlopige opname in het register aanvragen.

Deze voorlopige opname is geldig tot 30 november 2021. Na die datum zullen zij een definitieve opname in het register moeten aanvragen en moeten aantonen dat zij beschikken over het getuigschrift van een juridische opleiding

Er moeten geen opnamekosten worden gestort bij de voorlopige opname.