AFDELING VOOR DE BEËDIGD VERTALER/TOLK

TARIEVEN VERTALERS

basistarief per regel naar logogrammentaal

1,00

basistarief per woord Nederlands – Frans

0,063

basistarief per woord Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans, Turkse talen en Romatalen

0,098

basistarief andere talen

0,085

ADRESSEN TAXATIEBUREAUS

Antwerpen gerechtskosten (ROJ) <taxatie.antwerpen@just.fgov.be>;

Gerechtkosten Limburg Taxatie (ROJ) <taxatie.limburg@just.fgov.be>;

Gerechtkosten taxatie Oost-Vlaanderen (ROJ) <taxatie.oost-vlaanderen@just.fgov.be>;

Gerechtkosten Taxatie West-Vlaanderen (Roj) <taxatie.West-Vlaanderen@just.fgov.be>;

Gerechtkosten Leuven Taxatie (ROJ) <taxatie.leuven@just.fgov.be>;

Gerechtkosten taxatie Brussel (ROJ) <taxatie.brussel@just.fgov.be>;

BXL Taxation Frais De justice Bruxelles (ROJ) <taxation.bruxelles@just.fgov.be>;

Frais de Justice taxation Nivelles (ROJ) <taxation.nivelles@just.fgov.be>;

Frais de Justice Taxation Hainaut (ROJ) <taxation.hainaut@just.fgov.be>;

Frais de Justice Taxation Namur (ROJ) <taxation.Namur@just.fgov.be>;

Frais de Justice taxation Luxembourg (ROJ) <taxation.luxembourg@just.fgov.be>;

Frais de Justice Taxation Liège (ROJ) <taxation.Liege@just.fgov.be>;

Eupen <taxierung.eupen@just.fgov.be>  

TARIEVEN TOLKEN

basistarief prestatie

50,34

Kilometervergoeding

0,5555

Wachttijd

35,66

NIEUWS

KB LEGITIMATIEKAART/STEMPEL

17/5/2020 (Link) Nl: 8 MEI 2020. – Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het nationaal register voor gerechtsdeskundigen en voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers tolken en van de officiële stempel voor de beëdigd vertalers en vertalers-tolken, opgenomen in het nationaal register LEGITIMATIEKAART Er wordt een (definitieve) […]

AANBEVELINGEN WERKEN MET TOLKEN

3/5/2020 Tolken zijn zeer kwetsbaar en dus vatbaar voor besmettingen. Door de aard van hun werk. In veel gevallen zitten ze zeer dicht bij de persoon voor wie ze moeten tolken, zoals bij politieverhoren, rechtszittingen of verhoren van kandidaat-vluchtelingen. Of ze werken in zeer kleine ruimtes (tolkcabine) met een collega, zoals bij conferenties. Daarom is […]

Website Justitie bijgewerkt

26/04/2020 https://justitie.belgium.be/nl/online_diensten/nationaal_register_en_gerechtskosten

MAIL VAN JAN BOGAERTDIRECTEUR-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE

18/03/2020 “De nieuwe corona-instructies van gisterenavond stellen duidelijk dat enkel essentiële diensten openblijven. Justitie staat niet bij die lijst. Griffies zullen sluiten behoudens beperkte dringende kwesties.Ook ons gebouw Jan Jacobs is vanaf deze middag gesloten. Vragen tot legalisaties kunnen dus niet meer fysiek binnengebracht worden noch afgehaald worden. Alles dient per post georganiseerd te worden.Sorry […]

STEUNMAATREGELEN VOOR ZELFSTANDIGEN – CORONA

Uitstel van betaling met een jaar van de sociale bijdragen voor de twee eerste kwartalen van het jaar 2020.  Elk wie geconfronteerd wordt met moeilijkheden om zijn bijdragen op tijd te betalen, omwille van de impact van het coronavirus, zal dit uitstel kunnen verkrijgen, met de dubbele garantie dat de vermeerderingen worden kwijtgescholden op het […]

DE HEER IDE, HOOFD VAN DE DIENST GERECHTSKOSTEN, ANTWOORDT OP ONZE VRAGEN

Veel van onze leden hebben vragen over hun werk als beëdigd tolk/vertaler. Daarom hebben we op onze algemene vergadering van 26 april, de heer Ide, hoofd van de dienst Gerechtskosten uitgenodigd. Hieronder geeft hij duidelijke antwoorden op sommige van die vragen. Herziening tarievenbesluit“Aan het eind van het tarievenbesluit staat een hoopgevend artikeltje  dat zegt dat het tarievenbesluit […]

U tolkt voor de dienst Voogdij? Let op: de reiskosten worden beperkt

De dienst Voogdij doet een beroep op u als tolk en u woont op meer dan 100 km van de plaats waar u moet werken? De dienst betaalt u de ‘extra’ kilometers niet.   We citeren de dienst Voogdij: “Naar analogie van het koninklijk besluit van 22 december 2016 tot vaststelling van het tarief voor […]

Interessante opleidingen?

https://www.ktv-kennisnet.nl/

DE HOOFDSTAD VAN ABSURDISTAN IS ANTWERPEN

Er was eens…           de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen die een beëdigd tolk vroeg dat ze haar bewijs van beëdiging zou inleveren om die beëdiging administratief in orde te brengen. De tolk in kwestie beslist haar beëdiging niet per post op te sturen. Ze vreest dat […]