OPSTELLEN VAN EEN KOSTENSTAAT

De vertalers/tolken maken naar geweten de kostenstaat op.

Elke kostenstaat moet volledig, leesbaar en correct worden opgesteld volgens het vastgelegde model. Anders is hij onontvankelijk en moet hij op vraag van het taxatiebureau aangevuld, verbeterd of aangepast worden.

De kostenstaat moet ook steeds de volgende formule vermelden: "Ik bevestig op mijn eer dat deze verklaring oprecht en volledig is." Deze formule mag zijn voorgedrukt. 

De kostenstaten vermelden de unieke code van de vordering.

Hiernaast vermelden de kostenstaten nog: het tarief, de referentie van de kostenstaat en desgevallend, de datum van de verplaatsingen.

De eerste maal dat de prestatieverlener is gevorderd, vermeldt hij eveneens zijn rekeningnummer en zijn KBO-nummer.

De originele vordering wordt er bijgevoegd. 

Tolken dienen maandelijks één kostenstaat in.

De kostenstaat vermeldt alle prestaties chronologische geordend en voor ieder van de gedane verrichtingen, de datum, het tijdstip en de duur van de prestaties. Deze kostenstaat omvat alle prestaties met hun tarief in het kader van de gerechtskosten in strafzaken. Die kostenstaat wordt afgeleverd aan het taxatiebureau van het arrondissement van woon- of verblijfplaats van de tolk, en dit voor alle prestaties over het ganse land.     

Bij de kostenstaat moet gevoegd worden:  de vordering ( met de vordering zelf, de identificatie van de prestatie en de goedkeuring).

De maandelijkse kostenstaat gaat naar het taxatiebureau van het arrondissement van de woonplaats van de tolk.