Werken met gerechtstolken

“Begin maar te tolken!”


“U hoeft niet te begrijpen, u moet het gewoon vertalen.” Hoe dikwijls zijn dergelijke uitspraken niet geuit? Ze illustreren dat het niet altijd duidelijk is hoe je met tolken omgaat. Ook op internet is die onwetendheid schreeuwend. Google je iets in de zin van “omgaan met tolken”, dan krijg je… bitter weinig. Nu, is het belangrijk dat je dat weet? Ja. Wie dat wel weet, kan precies inschatten wat je van een tolk kunt verwachten en hoe je tolken optimaal kunt “gebruiken”. Heidi Salaets, Katalin Balogh en Dirk Rombouts van de KU Leuven hebben een boek geschreven om die onwetendheid te verlichten.

In “Gerechtstolken – handleiding voor politie en rechtskundigen in een meertalige context” leggen de auteurs uit wat tolken doen (deel I) en hoe je met tolken werkt (deel II). De twee overige delen behandelen een case en de resultaten van een enquête bij de politie. Hieronder geven we een samenvatting van deel II “Werken met tolken” , onderverdeeld in drie hoofdstukken “Het politieverhoor met een tolk”, “De zitting op de rechtbank” en “De advocaat in de verschillende settings met een tolk”.

Meer details vindt u in het boek zelf. GERECHTSTOLKEN Handleiding voor politie en rechtskundigen in een meertalige context Heidi Salaets, Katalin Balogh, Dirk Rombouts Terra – Lannoo, 2014