Het politieverhoor

Hoe kies ik de juiste tolk?

Wat zijn de belangrijkste criteria?

•            Culturele gevoeligheden: Kun je een jonge Turkse vrouw vragen om te tolken voor een oudere Turkse man met aanzien in zijn gemeenschap?

•            Geslacht: Kun je een vrouw vragen om te tolken voor een oudere Arabische man die verdacht wordt van intrafamiliaal geweld?

•            Specialiteit: Kun je een onervaren tolk vragen om te tolken in een technisch boekhoudkundig dossier?

 

Moet ik de tolk briefen?

Bij de vordering: ik leg kort uit wat de tolk te wachten staat.

De tolk kan zich mentaal voorbereiden.

De tolk kan nagaan of er een belangenconflict is en de opdracht weigeren.

Vóór het verhoor: een gebriefte tolk is een tolk die met kennis van zaken tolkt. Maar wat kan/mag ik vertellen?

•            Waarover gaat het verhoor?

•            Wat is het doel van het verhoor?

•            Wat is de emotionele toestand van de verhoorde?

•            Hoeveel politieagenten nemen het verhoor af?

 

Één dossier = één tolk?

Het mag, maar er zijn voor- en nadelen.

Voordeel: de tolk moet bij elk optreden niet opnieuw gebrieft worden; hij of zij begrijpt het dossier beter.

Nadeel: De tolk kan zijn objectiviteit verliezen.

 

En als er een belangenconflict blijkt?

Ik ga na of er geen belangenconflict speelt.

•            Geldt er voor de tolk een belangenconflict?

•            Geldt er voor de verhoorde een belangenconflict? De tolk behoort tot een bepaalde volksgroep die de verhoorde persoon niet ligt). De betrokken persoon heeft geen zeg in de keuze van de tolk, maar als het verhoor onmogelijk of moeilijk wordt door die situatie, kan ik beslissen om een andere tolk te vorderen.

 

Neutraal en onafhankelijk?

De tolk is geen ‘hulpagent’, en evenmin de raadgever van de verhoorde: hij voert geen privégesprekken met de verhoorde  of tolkt tijdens pauzes.

De tolk vertaalt alles, ook scheldwoorden, bedreigingen, stopwoorden, ‘euhs’, verbeteringen… Hij respecteert de vraagvorm (open vragen blijven open vragen, gesloten vragen gesloten).

Wil de tolk toch iets uit eigen naam zeggen,  dan spreekt hij in de derde persoon. Bijvoorbeeld: “De tolk wenst te vermelden dat woord X twee betekenissen heeft, 1 en 2.”

 

Vertaalt de tolk consecutief of simultaan?

Ik spreek met de tolk af hoe we de vertaling het beste aanpakken: consecutief of simultaan. Meestal komen beide voor.

Consecutief tolken is de meest courante vorm: de verhoorde of de politie zegt iets; de tolk neemt notities; hij geeft na afloop de vertaling.

Simultaan tolken: de tolk vertaalt wat een van de partijen zegt terwijl die partij spreekt.


Moet de tolk zich voorstellen?

De tolk maakt bij het begin van het verhoor duidelijk aan de verhoorde wat zijn rol is:

•            “Ik ben de tolk Nederlands-X;”

•            “Ik zal alles tolken;”

•            “Ik ben geheimhouding verplicht;”

•            “Ik ben neutraal en onafhankelijk;”

•            “U mag zich rechtstreeks tot mijnheer/mevrouw X richten.”

 

De verhoorde meldt dat hij bedenkingen bij de tolkkwaliteit van de tolk heeft?

Ik kan meestal de vertaalkwaliteit van een tolk niet evalueren. Misschien wil de verhoorde het verhoor verstoren. Bij herhaalde klachten over de deskundigheid van een tolk, kan ik in overleg met bijvoorbeeld het parket of de rechter een verhoor opnemen. Een tweede tolk kan dan uitsluitsel geven.

 

Wat mag ik aan de tolk NIET vragen?

 •           Klussen (bijvoorbeeld koffie halen voor een verhoorde);

•            Alleen blijven met een verhoorde;

•            Slachtofferhulp bieden;

•            Extra informatie geven (“Hebt u voor de verdachte al in een ander dossier getolkt?”)

 

Mag de tolk juridische terminologie/procedures uitleggen?

Nee. Vraagt de gedaagde aan de tolk om een term/procedure uit te leggen, dan speelt de tolk die vraag door aan mij.

 

Mag een tolk bij het vertrouwelijk overleg met de advocaat + bij het verhoor tolken?

 Dikwijls kan het niet anders.

De tolk moet de neutraliteit en vertrouwelijkheid strikt in acht nemen.

 

Ik hoor een lang antwoord van de verhoorde, maar ik krijg een korte vertaling van de tolk

Dat mag niet. De tolk moet alles vertalen.

 

Ik merk dat de tolk iets niet kan vertalen

•            Ik merk dat de tolk iets niet kan vertalen omdat hij het niet gehoord heeft.

o            De tolk zegt: “De tolk vraagt dat u de verhoorde zou vragen om duidelijker te spreken.”

•            Ik merk dat de tolk iets niet kan vertalen omdat hij de vakterm niet kent.

o            De tolk zegt: “De tolk vraagt of hij de term mag opzoeken.”

•            Ik merk dat de tolk een woord niet kan vertalen omdat het niet in de doeltaal bestaat.

o            De tolk zegt: “De tolk zal een omschrijving geven van het volgende woord XXX omdat het niet in de doeltaal bestaat.”

 

Ik heb bij de verhoorde een document gevonden. Mag ik dat door de tolk laten vertalen?

Ja.

 

Ik verwacht dat de tolk aan de verhoorde meldt dat hij het document voor de politie zal vertalen.

 

Wat verandert er als de advocaat erbij zit?

De rol van de tolk verandert niet.

 

Wat verandert er als de verhoorde door de onderzoeksrechter