Tarieven tolken

Welk prestatietarief mag ik als tolk aanrekenen?

Basistarief prestatie: 58,63

Kilometervergoeding: 0,6471

Wachttijd: 41,53

 

Welk reistarief mag ik als tolk aanrekenen?

Kilometervergoeding: €0,6471/kilometer

 

Hoe moet ik de afstand berekenen?

Als afstand geldt de reële afstand. M.a.w. u mag de afstand van uw verblijfplaats naar de tolkplaats in rekening brengen (GPS = snelste route).

De berekening aan de hand van de ‘wettelijke afstand’ geldt niet langer.

 

En de wachttijd?

Indien u moet wachten vooraleer u daadwerkelijk tolkt, wordt de reële wachttijd in minuten vergoed. Voor de wachttijd geldt een tarief van 41,53 euro per uur

 

Is het systeem van de eerste prestatie behouden? 

Voor de eerste prestatie die geen vol uur bedraagt, mag u een volledig uur factureren. Indien de prestatie- en wachttijd samen minder dan zestig minuten bedragen, zijn beide in het gegarandeerde uur inbegrepen.

Stel: ik tolk één uur en ga nadien naar huis. Ik word opnieuw opgeroepen na de middag.

 

Kan ik twee keer een eerste prestatie aanrekenen?

Het KB zegt: “Voor de eerste prestatie in de voormiddag of in de namiddag die geen vol uur bedraagt, wordt een bedrag toegekend van een vol uur.”

Meer bepaald: u kunt opnieuw een eerste prestatie aanrekenen vanaf 12 uur.

 

Wat mag ik factureren als ik gevorderd word, maar de opdracht afgezegd wordt? 

Voor een prestatie die door de vorderende overheid was gepland en geen 24 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een compensatie van een vol uur WACHTTIJD toegekend, m.a.w. u mag 41,53  euro factureren.

Voor een prestatie van een volle dag die door de vorderende overheid was gepland en geen 48 uur vooraf werd geannuleerd en die niet kan plaatsvinden om redenen vreemd aan de tolkprestatie, wordt een compensatie van drie uur WACHTTIJD toegekend. M.a.w. u mag 3 X 41,53  euro factureren.

 

Moet ik per vertaling factureren of mag ik een overzicht maken? 

Vertalingen worden niet langer samen met de kostenstaat (‘factuur’) opgestuurd naar de opdrachtgever.

LET OP: vertalingen moeten wel nog naar de vorderende overheid gestuurd worden.

De vorderende overheid keurt de vertaling goed en stuurt zijn goedkeuring naar de vertaler per mail.

De vertaler stuurt de kostenstaat met vordering en goedkeuring naar het taxatiebureau van de vorderende overheid.

(zie regeling voor tolken onder de desbetreffende vraag)

 

Hoe moet ik tapwerk factureren? 

Het KB zegt er niets over. Het verslag aan de Koning zegt: “Telefoontaptranscripties uit een orale tekst vergen meer tijd en energie, omdat de tekst meerdere keren moet worden beluisterd en de basistekst niet altijd van hoge kwaliteit is. Wanneer er evenwel geen of slechts een partiële omzetting is in geschreven tekst, moet het tolkentarief toegepast worden."

 

Met andere woorden: in beginsel  moet het tarief voor een vertaling worden toegepast,  behalve wanneer er geen of slechts een partiële omzetting in een geschreven tekst is. 

 

Hoe moet ik SMS'en bij tapwerk factureren?

In principe als vertalingen tenzij u de vertaling gewoon mondeling doet zonder die vertaling neer te schrijven. 

Welke termijn geldt voor de levering van een vertaling? 

Indien de vordering geen datum vermeldt, moet een termijn van een maand worden gerekend voor de vertalingen van minder van 30 000 woorden of 3 000 lijnen en twee maanden voor de andere. Indien de termijn en het werkvolume of de moeilijkheidsgraad niet in overeenstemming zijn, zal de vorderende overheid een aangepaste termijn overeenkomen met de vertaler. 

 

Worden er boetes opgelegd bij vertraging?

Er is sprake van vertraging wanneer de vertaling buiten de voorgeschreven termijn wordt afgeleverd. Indien de vordering geen datum vermeldt, is een termijn van een maand voor minder dan 30 000 woorden of 3 000 lijnen en twee maanden voor meer woorden of lijnen van toepassing. Indien de termijn en het werkvolume niet in evenwicht zijn, kan de vorderende overheid een aangepaste termijn overeenkomen met de vertaler. &l