VTI-nummers

Waar vind ik mijn VTI-nummer?

Het VTI-nummer wordt vermeld in het profiel van de be├źdigd vertaler/tolk in het Nationaal Register (onder "Identificatie").
VTI = Vertaler Tolk / Traducteur Interpr├Ęte

Wat is het verschil tussen het VTI-nummer en FOD-nummer? 

Het VTI-nummer word je automatisch toegekend door het computersysteem van het Nationaal Register, als je aanvraag voor inschrijving in het Nationaal Register  correct gebeurd is; dit betekent echter niet dat je aanvraag al gevalideerd is; je aanvraag wordt pas gevalideerd na een positief moraliteitsonderzoek; na validatie van je aanvraag wordt je bij de eerstvolgende eedaflegging opgeroepen (m.a.w. een VTI-nummer is geen bewijs van eedaflegging) (dit is info R.Van Wouwe, NR)

N.B. Bij elke wijziging van je profiel in het Nationaal Register, genereert het computersysteem een AC-nummer. Dit AC-nummer heeft geen enkele betekenis.  

Het FOD-identificatienummer is van belang voor de administratieve (en fiscale) afhandeling van de betaling, m.a.w. is je leveranciersnummer bij de overheid.