ANDERE VRAGEN


In principe moeten beëdigd tolken niet langer een eed afleggen wanneer ze bijvoorbeeld bij een rechtszaak in de rechtbank tolken. Ze moeten slechts één keer de eed afleggen, wanneer ze in het nationaal register opgenomen worden.

In principe niet. Als bijvoorbeeld een magistraat u een vertaling vraagt, mag u die vertalingsopdracht niet aan een andere vertaler doorspelen, tenzij de magistraat in kwestie u daartoe de toestemming geeft.

Het recht op dat vertrouwelijk overleg “plots”, midden in het verhoor, hangt af van de vraag of de verdachte de tolk zal betalen als wel het BJB. Lextra Lingua vzw is van oordeel dat de (gerechtelijke) diensten pragmatisch moeten handelen: uiteraard geldt die kosteloze bijstand op een tolk ook voor het bijkomend overleg, net zoals het voorafgaandelijk overleg.

Het adres in nationaal register is de referentie.

Neen, de staat kan zich niet veroorloven ze te betalen. Er is geen contract, maar een vordering waarvan de staat de voorwaarden vastlegt.

Verwittig de griffier, of nog beter, de rechter voor de zitting, en leg hem uw specifieke problemen uit.

De tijd nodig om die vordering op te stellen, geldt als werk. Om echter discussies te voorkomen, probeer ervoor te zorgen dat de vordering al vóór het verhoor klaar is.