Waarom organiseert Lextra Lingua vzw een permanentiedienst ?

Tolken die weinig aan bod komen, kunnen via de permanentiedienst vlotter opdrachten krijgen en het ‘vak’ leren. Justitie of politiediensten bellen altijd eerst de tolken op die boven op hun lijst staan. Altijd dezelfde tolken eerst dus, dag en nacht, werkdag, weekend en vakantie. Die tolken kunnen nu meer vrije tijd krijgen, meer tijd voor hun gezin en meer tijd om op verhaal te komen. Wij zorgen er met onze permanentiedienst voor dat de beginnende tolken, die onder op de lijst staan, meer kansen krijgen. Het tolkwerk wordt dus beter verdeeld.

Lextra Lingua wil voorts zijn rangen versterken. Meer leden komt neer op meerrepresentativiteit. Hoe meer leden, hoe beter we de gemeenschap van tolken vertegenwoordigen. Voorts is Lextra Lingua vzw des te geloofwaardiger, bijvoorbeeld alsgesprekspartner van de overheid, als hij meer leden heeft.

Tot slot hopen we dat de permanentiedienst de samenwerking met de balies zal vergroten. Door die betere verankering hopen we onze positie in alle opzichten te versterken.

 

Wat doet Lextra wel en niet ?

Lextra Lingua vzw breidt zijn tolkenregister uit met een lijst van tolken die ‘s avonds/tijdens het weekeinde beschikbaar zijn. We beschouwen ons initiatief als een aanvulling/alternatief van de bestaande lijsten/praktijken, al weten we dat veel politiediensten onze lijsten gebruiken.

Lextra Lingua vzw waarborgt geen resultaat. We kunnen de tolken op de permanentiedienst niet waarborgen dat ze gevraagd zullen worden. De tolken op de permanentielijst van hun kant gaan ook geen resultaatsverbintenis aan om alle aangevraagde opdrachten uit te voeren. De agenda van tolken kan in de loop van de permanentieweek wijzigen. Bovendien zijn tolken die een permanentieopdracht aan het uitvoeren zijn, niet beschikbaar voor andere opdrachten. Toch wordt van de tolken verwacht dat ze getrouw hun beschikbaarheden doorgeven.

Lextra Lingua vzw ontvangt geen opdrachten van de overheid. We verdelen geen opdrachten. We spelen geen tussenpersoon. De overheidsinstanties die een tolk willen gebruiken, beslissen zelf met wie ze werken.

Lextra Lingua vzw ontvangt geen subsidies.

Wat moet u doen om voor een bepaalde avond/weekend in te schrijven ?

We publiceren een lijst met de volgende uren:
tijdens de week van ’s avonds om 20 uur tot de volgende dag ‘s morgens om 7 uur.
tijdens het weekend: vrijdagavond om 19 uur tot maandagochtend om 7 uur.

Wat staat erin de verschillende vakjes van de lijst : de taal, de postcode, het telefoonnummer, de naam van de tolk.

In dat verband willen we de mogelijkheid openlaten om de postcode in te vullen van de gemeente waar de tolk zich op dat ogenblik bevindt, niet per se de postcode van zijn of haar verblijfplaats. We moeten echter nog onderzoeken of Justitie die mogelijkheid aanvaardt.

Wanneer geeft u uw beschikbaarheden op? Uiterlijk de vrijdag om 17 uur vóór de week waarvoor u beschikbaarheden opgeeft.

 

U geeft uw beschikbaarheid op voor één avond/weekend of voor meer dan één avond al dan niet met het weekend.
U geeft uw beschikbaarheid per week op.

Lextra Lingua kan de toepassingsmodaliteiten veranderen als dat noodzakelijk mocht zijn, bijvoorbeeld als het technisch mogelijk zou worden om de beschikbaarheden in de loop van de week aan te passen en meer flexibiliteit te bieden.

 

Wat moet u doen om u op een permanentiedienst in te schrijven ?

Tijdens de duur van het proefproject vragen we geen financiële bijdrage.
Na de proefperiode krijgen de leden de dienst gratis. Niet-leden betalen dan eenadministratieve bijdrage.

BELANGRIJK: We stellen de permanentiedienst vanaf het begin open voor heel Vlaanderen.

 

Wanneer beginnen we eraan?

We zijn volop met de technische voorbereiding bezig. In principe kunt u vanaf vrijdag 10 oktober 2014 uw beschikbaarheden ingeven voor de daaropvolgende week.
We sturen u nog een standaardmail die u invult en ons retour stuurt.