LEXTRA LINGUA


 

HET VERHAAL VAN DE EEDAFLEGGING IN BRUSSEL

Veel geduld om in de rechtbank te geraken

 

Eindelijk! De aflegging

 

Nog even een specimen van de handtekening afgeven

 

Wat zijn we blij dat we beëdigd zijn...

 


In onze sectie 'Vragen en antwoorden' vind je meer dan 60 vragen (én uiteraard hun antwoorden), over het register, over de tarieven...

 




 

Juridische opleiding? Vrijstelling? Permanente vorming?...

  U hebt vragen over het NATIONAAL REGISTER (NR)?

Het team van het NR beantwoordt uw vragen

 

INFORMATIEVERGADERING 6/11/2019

Stel vooraf uw vragen tot 25/10 (info@lextra-lingua.be)

6/11/2019 - 16 uur STIPT*

 INSCHRIJVEN VERPLICHT (tot 31/10/2019)!! (info@lextra-lingua.be)

 

FORMULAIRE SESSION D'INFORMATION 6/11/2019



 

*FOD Justitie, Waterloolaan 115,  1000 Brussel

IEDEREEN WELKOM

FORMULAIRE SESSION D'INFORMATION 6/11/2019



 

DE HEER IDE, HOOFD VAN DE DIENST GERECHTSKOSTEN, ANTWOORDT OP ONZE VRAGEN

Veel van onze leden hebben vragen over hun werk als beëdigd tolk/vertaler. Daarom hebben we op onze algemene vergadering van ...
Verder Lezen

U tolkt voor de dienst Voogdij? Let op: de reiskosten worden beperkt

De dienst Voogdij doet een beroep op u als tolk en u woont op meer dan 100 km van de ...
Verder Lezen

Interessante opleidingen?

https://www.ktv-kennisnet.nl/ ...
Verder Lezen

DE NIEUWE EED

(Vóór de tolkprestatie) Ik zweer dat ik trouw het gezegde zal vertalen, dat moet worden overgebracht aan degenen die een ...
Verder Lezen

DE HOOFDSTAD VAN ABSURDISTAN IS ANTWERPEN

Er was eens... de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen die een beëdigd tolk vroeg dat ze ...
Verder Lezen

BEËDIGDE VERTALING VAN GOOGLE TRANSLATE

(Het Laatste Nieuws: https://www.hln.be/de-krant/geen-tolk-google-translate-redt-rechter~a76ab3e6/) Als de tolk niet tot bij de rechter geraakt, moet de rechter naar de tolk. Ondanks ...
Verder Lezen

To “eed” or not to “eed”

Misschien hebt u recent als beëdigd tolk op de rechtbank niet enkel vóór, maar ook na uw tolkprestatie een eed ...
Verder Lezen

ONFRISSE PRAKTIJKEN

Geregeld duiken er meldingen op dat ‘Justitie’ beëdigde vertalingen uitbesteedt aan vertaalbureaus, die ze dan op hun beurt aan al ...
Verder Lezen

HET NATIONALE REGISTER VOOR BEËDIGD VERTALERS/TOLKEN: EEN ANTWOORD OP AL UW VRAGEN

Hoe kan ik me in het nationale register voor beëdigd vertalers/tolken inschrijven? Welke diploma’s moet ik voorleggen? Wie heeft er ...
Verder Lezen

BETALEN VOOR UW BEËDIGING?

Dat er een nationaal register voor beëdigd vertalers/tolken bestaat, is geen nieuws. We hopen overigens dat u in dat register ...
Verder Lezen

Koninklijk besluit tot vaststelling van het tarief voor prestaties van vertalers en tolken in strafzaken op vordering van de gerechtelijke overheden

HOOFDSTUK 1 . - De vertalers Artikel 1. De vertalers die vertalen van en naar talen met logogrammen en van ...
Verder Lezen

HOE INSCHRIJVEN IN  HET NATIONAAL REGISTER

nationaal register pdf e-deposit pdf ...
Verder Lezen

Nieuwsbrief 20

NOG PROBLEMEN MET DE NIEUWE TARIEVEN? Dinsdag (17/2/) hebben Lextra Lingua vzw en de BKVT een vergadering met de dienst ...
Verder Lezen

BELANGRIJK

Twee keer goed nieuws i.v.m. een KB dat verre van perfect is Het KB aangaande de nieuwe tarieven voor de ...
Verder Lezen

Ontstaansgeschiedenis van het “KB-tarieven” 

Lees hieronder de documenten ivm het "KB-tarieven verslag aan de koning brief justitie aan financiën antwoord financiën brief justitie aan ...
Verder Lezen

Geens wil dat vormfouten niet meteen proces vergallen

Deredactie.be Minister Koen Geens (CD&V) wil niet dat vormfouten automatisch tot de nietigverklaring van een proces leiden, ook niet als ...
Verder Lezen

2013 – klacht ombudsman

Bedankt voor het melden van jouw klacht. Uw klacht werd geregistreerd met volgende gegevens: Uw gegevens: Aanspreking: 0 Naam: Van ...
Verder Lezen

Justitie kan facturen opnieuw niet betalen

De Morgen 9/6/2016 "Justitie kan facturen opnieuw niet betalen" "In een rapport over de begroting waarschuwt het Rekenhof dat justitie ...
Verder Lezen

Breaking a Promise to Afghan Translators

New York Times Breaking a Promise to Afghan Translators AUG. 18, 2016 Julianna Brion The nation’s rancorous debate over immigration ...
Verder Lezen