PETITIE GERICHT AAN PARLEMENTSLEDEN EN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Ik heb deze petitie net ondertekend - doe jij ook mee? 

AL 316 ONDERTEKENAARS

 
VERGEET DE BEËDIGD VERTALERS/TOLKEN NIET - GEEF HUN DE MIDDELEN OM DIE MOEILIJKE PERIODE TE OVERBRUGGEN
 
De petitie is erg belangrijk en kan onze steun goed gebruiken. Klik hieronder om meer te lezen en jouw naam toe te voegen:
 
https://secure.avaaz.org/nl/community_petitions/parlementsleden_minister_van_justitie_vergeet_de_beedigd_vertalers_tolken_nietnoubliez_pas_les_traducteursinterpretes_jures/?mtQsHpb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-899603-vergeet_de_beedigd_vertalers_tolken_nietnoubliez_pas_les_traducteursinterpretes_jures&utm_term=tQsHpb%2Bnl
STEUNMAATREGELEN ZELFSTANDIGEN CORONA - KLIK HIER

SOCIALE ZEKERHEID ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

Moeilijkheden door het coronavirus

16 maart 2020

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus, kunnen verschillende maatregelen genieten.

Callcenter Corona

Bel gratis naar 0800 12 018 - Elke werkdag van 8 - 20 uur.

 

Uitstel van betaling en kwijtschelding verhogingen

Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds om de betaling van hun voorlopige sociale bijdragen uit te stellen, zonder dat daarvoor verhogingen zullen aangerekend worden en zonder invloed op de uitkeringen.

De maatregel geldt voor de voorlopige bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Dat betekent dat de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betaald worden vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021.

De aanvraag kan ingediend worden tot 15 juni 2020.

De aanvraag moet tenminste bevatten:

 • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
 • naam en zetel van zijn bedrijf;
 • ondernemingsnummer.

Opgelet! Als de betrokken bijdrage niet volledig betaald is binnen de voorziene termijn, zijn er verhogingen op de betreffende kwartalen verschuldigd en zullen onrechtmachtig genoten uitkeringen worden teruggevorderd.

Meer weten?

Neem contact op met je sociale verzekeringsfonds https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen

Vermindering van voorlopige bijdragen

Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden ten gevolge van het coronavirus, kunnen een vermindering vragen van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 als hun beroepsinkomsten lager liggen dan één van de wettelijke drempels.

 

Meer weten?

Neem contact op met je sociale verzekeringsfonds https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen

Vrijstelling van bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die hun sociale bijdragen niet kunnen betalen, kunnen vrijstelling van bijdragen vragen. De vrijstelling kan geheel of gedeeltelijk worden toegekend.

Je kunt vrijstelling vragen voor de voorlopige bijdragen of voor het bijdragesupplement na een regularisatie van het beroepsinkomen.

Opgelet! Vroeg je je vrijstelling van bijdragen online aan? Dan meld je dit het beste ook aan mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.

Meer weten?

Kwijtschelding van verhogingen (artikel 48 ARS)

Mail naar mailbox-rek@rsvz-inasti.fgov.be.

Vrijstelling van bijdragen (DVR)

Mail naar mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be.

Of neem contact op met  je sociale verzekeringsfonds https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten die door het coronavirus hun zelfstandige activiteit moeten onderbreken of stopzetten, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het overbruggingsrecht 
(gebeurtenis met economische impact). Dergelijke situaties worden geval per geval bekeken.

Meer weten?

Neem contact op met je  sociale verzekeringsfonds    https://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

De ziektekosten van de zelfstandigen en hun familie worden terugbetaald door het ziekenfonds.

Zelfstandigen die minstens 8 dagen arbeidsongeschikt zijn, hebben vanaf de eerste dag recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds.

In bepaalde gevallen kan je vragen om geen sociale bijdragen te betalen tijdens de periode van ziekte ("gelijkstelling wegens ziekte").

https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus

FOD Financiën

Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen steunmaatregelen vragen aan de FOD Financiën.

Deze steunmaatregelen moeten financiële ademruimte geven en de schuldenaars toelaten om hun tijdelijke financiële moeilijkheden te overbruggen.  

Welke ondernemingen?  

De natuurlijke- of rechtspersonen in het bezit van een ondernemingsnummer (KBO):

 • ongeacht hun activiteitensector
 • die daadwerkelijk hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, en dit ook kunnen aantonen (vb. een daling van het omzetcijfer, een aanzienlijke daling van de bestellingen en/of reservaties, gevolgen van een “kettingreactie” met partnerondernemingen,…)  

De steunmaatregelen kunnen niet toegekend worden aan ondernemingen die, onafhankelijk van het coronavirus, structurele betaalmoeilijkheden kennen.

 Welke schulden?

 • bedrijfsvoorheffing
 • btw
 • personenbelasting
 • vennootschapsbelasting
 • rechtspersonenbelasting

 Welke termijn?

 • Aanvraag in te dienen tegen uiterlijk 30 juni 2020

 Welke maatregelen?

 • afbetalingsplan
 • vrijstelling van nalatigheidsinteresten
 • kwijtschelding van boeten wegens niet-betaling

 Welke voorwaarden?

 • het naleven van de voorwaarden voor het indienen van de aangiften  
 • de schulden mogen niet voortvloeien uit fraude

De steunmaatregelen zullen worden ingetrokken wanneer:

 • het toegestane afbetalingsplan niet werd nageleefd, behalve wanneer de schuldenaar tijdig contact opneemt met de administratie
 • er een collectieve insolventieprocedure ontstaat (faillissement, gerechtelijke reorganisatie, …)                      

  Welke stappen?

 • één aanvraag per schuld, die geldt voor alle maatregelen
 • op het ogenblik van ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht
 • via dit formulier (DOCX, 33.37 KB)
 • per e-mail of per brief
 • één enkel contactpunt voor het geheel van de maatregelen: het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

Hoe zoek je dit op:

 1. Klik hier(externe link)om onze kantorengids te openen
 2. Vul bij « Filter Gemeente» uw postcode of gemeente in
 3. Klik op « Zoeken ».U krijgt de gegevens van het bevoegde RIC (waaronder het adres en de e-mail) dat uw aanvraag zal behandelen.

U zal een antwoord ontvangen binnen een termijn van dertig dagen te rekenen vanaf het indienen van uw aanvraag.

https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/steunmaatregelen-betreffende-het-coronavirus-covid-19

Nuttige links

Meer info over het coronavirus vind je ook op:

18/03/2020

MAIL VAN JAN BOGAERT

DIRECTEUR-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE

        

“De nieuwe corona-instructies van gisterenavond stellen duidelijk dat enkel essentiële diensten openblijven. Justitie staat niet bij die lijst. Griffies zullen sluiten behoudens beperkte dringende kwesties.

Ook ons gebouw Jan Jacobs is vanaf deze middag gesloten. Vragen tot legalisaties kunnen dus niet meer fysiek binnengebracht worden noch afgehaald worden. Alles dient per post georganiseerd te worden.

 

Sorry voor dit trieste nieuws dat veel vertalers en tolken rechtstreeks zal treffen door de drastische vermindering van opdrachten die vanuit Justitie en andere administraties zullen komen.

Jan. b”

RICHTLIJNEN REA ANTWERPEN (zie pdf)

Download (PDF, 1.41MB)

 

ONZE NIEUWE LEDEN

VERTALER/JÜRGEN VASTMANS NEDERLANDS-FRANS/ENGELS/DUITS/SPAANS/PORTUGEES 0479295763

TRADUCTEUR/INTERPRÈTE/CAYMAN NATHALIE NÉERLANDAIS-ANGLAIS/FRANCAIS 0479619761

TRADUCTEUR/INTERPRÈTE/ZHANA ELONA ALBANAIS/FRANCAIS 0476394923

VERTALER/TOLK / JANBAZ SHANAZ DARI-FARSI-PASHTO-RUSSISCH/NEDERLANDS 0476714294

TRADUCTEUR/INTERPRÈTE/BENJOUIRA SAMEH ARABE/FRANCAIS 0473126741

VERTALER/TOLK / IMERHRANE KARIMA ARABISCH-FRANS-SPAANS/NEDERLANDS 0485075431

VERTALER/TOLK /ALBANEES/NEDERLANDS 0485547133

VERTALER/TOLK / AURORA CANKJA ALBANEES/NEDERLANDS 0485547133

VERTALER / KARIN VAN HOORICK POOLS/NEDERLANDS 0485868183

VERTALER/TOLK / ANNA MOCHTCHEVITINA RUSSISCH/NEDERLANDS/ENGELS 0474842803

TRADUCTEUR / BRUCE CORRE NEERLANDAIS/ANGLAIS/ALLEMAND/FRANCAIS

VERTALER TOLK/VERA HERMANS POOLS/RUSSISCH/SERVO-CROATISCH/BULGAARS/NEDERLANDS

VERTALER TOLK/AN SMOUT SPAANS/ENGELS/NEDERLANDS

VERTALER TOLK/LINDA VANDEN BEMDEN FRANS/NEDERLANDS/ENGELS

VERTALER TOLK/KAMILA STANICKA TSJECHISCH/SLOVAAKS/POOLS/NEDERLANDS/RUSSISCH

VERTALER TOLK/MONIKA PELCZYNSKA POOLS/NEDERLANDS

VERTALER TOLK/MARC DIERCKX CATALAANS/FRANS/ENGELS/SPAANS/NEDERLANDS

VERTALER TOLK/MARGARETA JAPA ROEMEENS/NEDERLANDS

VERTALER/CINDY MEYNEN FRANS/SPAANS/NEDERLANDS

INTERPRÈTE/TRADUCTEUR/VIKTORIYA HAVRYLOVA ANGLAIS/UKRAINIEN/RUSSE

VERTALER/TOLK/ISABEL VANDOORNE FRANS/SPAANS

TRADUCTEUR/INTERPRÈTE/HOLVOET AMÉLIE FRANÇAIS/NÉERLANDAIS

VERTALER/TOLK/LEUNE WILLY ROEMEENS/NEDERLANDS

TRADUCTEUR/INTERPRÈTE/DATLIBAGI MOHSEN FARSI/FRANCAIS

TRADUCTEUR/INTERPRÈTE/NAJI RACHID FRANÇAIS/NÉERLANDAIS/ARABE/ANGLAIS

VERTALER/VAN BERCKLAER Hilde NEDERLANDS/ITALIAANS

VERTALER/TOLK/KÚTI GYÖRGY/HONGAARS/NEDERLANDS

VERTALER/TOLK/HAMZE MOHAMMAD/ARABISCH/NEDERLANDS

VERTALER/TOLK/IFRASSEN ABDELAZIZ/ARABISCH/FRANS/NEDERLANDS

TRADUCTEUR/INTERPRÈTE/LOËS PIERRE-MARIE PORTUGAIS/FRANCAIS

TRADUCTEUR/INTERPRÈTE/ZHANA ELONA ALBANAIS/FRANCAIS 0476394923

VERTALER/TOLK / JANBAZ SHANAZ DARI-FARSI-PASHTO-RUSSISCH/NEDERLANDS 0476714294

TRADUCTEUR/INTERPRÈTE/BENJOUIRA SAMEH ARABE/FRANCAIS 0473126741

VERTALER/TOLK / IMERHRANE KARIMA ARABISCH-FRANS-SPAANS/NEDERLANDS 0485075431

VERTALER/TOLK / AURORA CANKJA ALBANEES/NEDERLANDS 0485547133

VERTALER / KARIN VAN HOORICK POOLS/NEDERLANDS 0485868183

VERTALER/TOLK / ANNA MOCHTCHEVITINA RUSSISCH/NEDERLANDS/ENGELS 0474842803

TRADUCTEUR / BRUCE CORRE NEERLANDAIS/ANGLAIS/ALLEMAND/FRANCAIS

VERTALER TOLK/VERA HERMANS POOLS/RUSSISCH/SERVO-CROATISCH/BULGAARS/NEDERLANDS

VERTALER TOLK/AN SMOUT SPAANS/ENGELS/NEDERLANDS

VERTALER TOLK/LINDA VANDEN BEMDEN FRANS/NEDERLANDS/ENGELS

VERTALER TOLK/KAMILA STANICKA TSJECHISCH/SLOVAAKS/POOLS/NEDERLANDS/RUSSISCH

VERTALER TOLK/MONIKA PELCZYNSKA POOLS/NEDERLANDS

VERTALER TOLK/MARC DIERCKX CATALAANS/FRANS/ENGELS/SPAANS/NEDERLANDS

VERTALER TOLK/MARGARETA JAPA ROEMEENS/NEDERLANDS

VERTALER/CINDY MEYNEN FRANS/SPAANS/NEDERLANDS

INTERPRÈTE/TRADUCTEUR/VIKTORIYA HAVRYLOVA ANGLAIS/UKRAINIEN/RUSSE

VERTALER/TOLK/ISABEL VANDOORNE FRANS/SPAANS

TRADUCTEUR/INTERPRÈTE/HOLVOET AMÉLIE FRANÇAIS/NÉERLANDAIS

VERTALER/TOLK/LEUNE WILLY ROEMEENS/NEDERLANDS

TRADUCTEUR/INTERPRÈTE/DATLIBAGI MOHSEN FARSI/FRANCAIS

TRADUCTEUR/INTERPRÈTE/NAJI RACHID FRANÇAIS/NÉERLANDAIS/ARABE/ANGLAIS

VERTALER/VAN BERCKLAER Hilde NEDERLANDS/ITALIAANS

VERTALER/TOLK/KÚTI GYÖRGY/HONGAARS/NEDERLANDS

VERTALER/TOLK/HAMZE MOHAMMAD/ARABISCH/NEDERLANDS

VERTALER/TOLK/IFRASSEN ABDELAZIZ/ARABISCH/FRANS/NEDERLANDS

TRADUCTEUR/INTERPRÈTE/LOËS PIERRE-MARIE PORTUGAIS/FRANCAIS


Lextra Lingua is een vereniging van en voor tolken en vertalers die voor het gerecht, de politie, sociale diensten... werken. Lextra Lingua verdedigt de belangen van haar leden bij haar opdrachtgevers, houdt haar leden op de hoogte van alles wat er beweegt in de wereld van de tolken en vertalers en wil haar leden helpen om een zo hoog mogelijke graad van professionaliteit en beroepsethiek te bereiken. De internetsite van Lextra Lingua stelt de potentiële opdrachtgevers een lijst met beëdigd tolken en vertalers ter beschikking, gerangschikt volgens taal en biedt een permanente dienstverlening met nuttige informatie aan.

In 2015 en 2017 werd de permanentiedienst van Lextra Lingua genomineerd voor een Language Industry Award.