Profil du membre

Interprète et traducteur

Mimoza DINO

Municipalité: Grimbergen
Langue de base
Sélectionnez un fichier à télécharger:

Code postal: 1850

Langue(s) d'assermentation: Albanais

E-mail: mimosadino@gmail.com

Tél: 495892012

Numéro VTI: 2255652

Commentaires personnels: Sinds 2001, toen ik de eed heb afgelegd voor de Commissie tot aanvaarding als beëdigd vertaler en tolk van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel voor de talencombinatie Nederlands-Albanees, heb ik regelmatig ononderbroken prestaties verricht als voltijds vertaler en tolk voor alle Justitiële en Politionele instanties binnen het gerechtelijke arrondissement Brussel en andere gerechtelijke arrondissementen in België tot op heden. Sinds 01/04/2010 oefen ik de activiteit als tolk als zelfstandige in hoofdberoep. Ik blijf gemotiveerd om mijn job als beëdigd vertaler en tolk voor FOD Justitie verder te blijven uitoefenen met alle nodige professionaliteit, loyaliteit, discretie en vertrouwelijkheid.

Informations pour le client: N/A