Legalisatie

2022-10-22 om 03:07:04

Geachte,

 

 Sinds enige tijd eist de FOD Buitenlandse Zaken dat beëdigde vertalingen die aan hen ter legalisatie worden voorgelegd steeds vergezeld moeten zijn van de brontekst (origineel of in kopie), anders weigeren zij te legaliseren.

Zij verwijzen hierbij naar de Ministeriële Omzendbrief van 14/01/2015 aangaande de legalisatie. (zie bijlage)

 

Wij hebben de procedures 3 en 4 navenant aangepast op onze website.

https://justitie.belgium.be/nl/themas/personen_en_gezinnen/legalisatie#tab-3

https://justitie.belgium.be/fr/themes/personnes_et_familles/legalisation#tab-3

 

Aangezien het gaat om een verplichting die wordt opgelegd door de FOD Buitenlandse Zaken, kunt u zich best tot hen richten indien u vragen heeft over praktische modaliteiten.

  

mvg

 

Mathijs De Rouck
Attaché - Diensthoofd