TOLKEN - GSM - GEVANGENISSEN

2024-04-10 om 10:34:27

Beste,

 

Uw vraag werd intern besproken en er werd beslist dat tolken een laptop, tablet, gsm of smartphone mogen binnenbrengen in de gevangenis. Tevens mogen zij in het bezit zijn van een papieren dossier.

 

Voorwaarde hiervoor is wel dat zij een legitimatiekaart voorleggen, of een bewijs dat zij zijn opgenomen in het nationaal register voor beëdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken.

 

Deze beslissing zal kortelings door de communicatiedienst aan alle inrichtingen gecommuniceerd worden.

 

Vriendelijke groeten,

Voor de DG a.i.,

Kathleen Van De Vijver