Het budget van dienst Voogdij is op!

2023-11-24 om 21:19:02

Enkele dagen geleden ontvingen we een mail van de dienst Voogdij. We kunnen de vertalers-tolken voorlopig niet betalen, was de boodschap.

We hebben daarop Philippe Pede, het diensthoofd van de dienst Voogdij, aangesproken om meer details te vragen. We hebben die gelegenheid aangegrepen om meer te weten te komen over de dienst.

Voor alle duidelijkheid: de voogden van de dienst Voogdij ontfermen zich enkel over buitenlandse kinderen: Afghaanse, Pakistaanse, Russische…

Over het aantal tolken dat de dienst gebruikt zijn er geen cijfers beschikbaar, wel weten we dat Voogdij een beroep doet op zowel BVT, als sociaal tolken/vertalers en niet-beëdigd vertalers-tolken: de dienst beschikt over een lijst van mogelijke prestatieverleners. Voogdij doet bijgevolg niet systematisch een beroep op BVT en is daar niet toe verplicht. Alles hangt af van de talen waarvoor er getolkt/vertaald moet worden. Belangrijk in dat verband is dat de niet-BVT-prestatieverleners een soort afsprakennota moeten ondertekenen, lees een deontologische code.

Waarom schrijft de dienst Voogdij geen aanbesteding uit? Dat zou het rekruteren van vertalers-tolken vergemakkelijken, niet? Philippe Pede zegt dat de procedure om tolken-vertalers te ‘rekruteren’ onderworpen is aan een koninklijk besluit en dat een aanbesteding bijgevolg niet kan.

De aanleiding van ons gesprek was het budget of het gebrek daaraan. De heer Pede beklemtoont dat een derde van het ontbrekende budget al gevonden is. Hij hoopt tegen het einde van het jaar of het begin van volgend jaar alle kosten te kunnen betalen. Hij voegt eraan toe dat het budget voor volgend jaar significant verhoogd is, waardoor dat deze situatie zich niet meer zou mogen voordoen.

We vroegen verder of er aan een stroomlijning wordt gewerkt. We haalden daarbij de facturatie van de BVT aan, met de vraag of die facturatie in de toekomst zal evolueren in de richting van de taxatiebureaus. Jammer genoeg liggen er geen plannen op tafel in die richting, hoewel de dienst Voogdij integraal deel uitmaakt van de FOD Justitie. Verder vroegen we naar de stroomlijning van de aanstelling. Daarop antwoordde de heer Pede dat een eengemaakte aanstelling zou komen, maar ‘op termijn’…

 

https://justitie.belgium.be/nl/themas/kinderen_en_jongeren/niet_begeleide_minderjarige_vreemdeling_nbmv/handboek_voor_voogden